Subsidieregeling Zonnepanelen

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen. Vanaf maandag 2 juli 2012 is de regeling geopend en kunnen particulieren subsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Voor wie is de subsidie zonnepanelen bedoeld

De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.
Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. U kunt in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie krijgen.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is 21.550.000 euro voor het jaar 2012. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum.

 

Bron:http://www.agentschapnl.nl

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message